Ont i Axeln

Har du ont i axeln? Det kan bero på en mängd olika orsaker och är inte alltid ett symptom på en särskild skada. Många orsaker till smärta i axlarna är på grund av överansträngning som skett under en längre tid, genom ny idrott, ny aktivitet eller ny arbetsställning. Ont i axeln beror många gånger på att det blivit en skada av vävnaderna kring axelleden. Smärtan kan även komma från nack-kotpelaren. Bland de saker som kan ligga bakom smärtorna i axeln finns bland annat Impingement, även kallad inklämningssyndrom. Om det gör ont att lyfta armen utåt och uppåt så kan det ha att göra med att det finns en eller flera vävnader i axeln som är överansträngda och kläms. Det leder till att det gör smärtar i axeln men även ner i överarmen. Det kan även va kalkaxel som du kan läsa mer om här: Kalkaxel Idrottsskadeexperten

Varför får du ont i axeln?

Om du har smärta i axeln samt på utsidan av överarmen då armen lyfts utåt-uppåt så kan detta bero på supraspinatustendinit eller supraspinatustendinos. Detta är en skada som många gånger kommer om du har en överbelastning på grund av renovering, målning eller kontorsarbete, Det gör som mest ont när du belastar armen från dess utsida. Smärtan kan känns på olika sätt och du kan även få domningar och svaghetskänsla. Ytterligare orsak till att få ont i axlarna kan vara slemsäcksinflammation, som ger en stark och plötslig smärta i själva axeln. Andra orsaker till smärtor i axel kan vara infraspinatustendinit, frusen axel eller en bakomliggande sjukdom.

Vad ska du göra när du får ont i axeln?

Den vanligaste behandlingen när du får ont i axeln är att vänta och se. Alltså avvakta och se om det blir bättre eller om det förvärras. Du kan använda dig av ett axelskydd eller axelstöd, för att stabilisera och lindra värk samt testa smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. Är smärtorna av lindrigare karaktär, så kan du besöka en sjukgymnast, kiropraktor eller läkare. Det är alltid bra att få en diagnos till varför smärtan finns i axeln. Långvarig och stark axelsmärta kan komma att behöva diagnosticeras av en ortopedkirurg. En av Sveriges bästa kliniker som hjälper dig med din axel är Idrottsskadeexperten